Przedsiębiorca musi poświęcać swój cenny czas i energię na rozwój swojego przedsiębiorstwa i generowanie zysków.

Nasz Księgowy dostarcza przedsiębiorcy niezbędnych informacji o firmie i zajmuje się w jego imieniu wszystkimi sprawami podatkowo-księgowymi, jest także partnerem, rozumie co w biznesie jest najważniejsze i potrafi bezbłędnie poruszać się w gąszczu liczb i przepisów wyręczając w tym skutecznie samego przedsiębiorcę.

o fimieofertakliencizapytaniakontakt

KONTROLA I DORADZTWO FINANSOWO – KSIĘGOWE
Czynności kontrolne i doradcze:

 • usprawnienie obiegu dokumentów,
 • optymalizacja należności podatkowych,
 • dbałość o bezpieczeństwo podatkowe zawieranych transakcji,
 • kontrola poprawności sporządzanych dokumentów księgowych,
 • bieżąca informacja o zmianach w przepisach podatkowych i o działalności gospodarczej,
 • udzielanie wyjaśnień w zakresie prawa podatkowego.Biuro Usług Księgowych Kar – Mar s.c. posiada duże doświadczenie w zakresie prawa podatkowego.

Dzięki wysokim kwalifikacjom naszych pracowników oferujemy profesjonalne usługi doradztwa w zakresie:     • podatku od towarów i usług VAT,
 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatków i opłat lokalnych,
 • podatku akcyzowego,
 • wpłat na fundusze celowe (np: PFRON),Usługi doradztwa podatkowego świadczymy kompleksowo przy uwzględnieniu

kwestii prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa pracy i prawa celnego.


Doradztwo podatkowe obejmuje także pomoc przy redagowaniu treści korespondencji pomiędzy 

Twoją Firmą a organem podatkowym bądź organem kontroli skarbowej.